Podmínky

 • Zaregistrujte se vyplněním údajů v sekci Registrace. Zúčastnit se mohou pouze osoby starší 18 let a nemohou se účastnit zaměstnanci společnosti BANDI, ani jejich rodinní příslušníci. Registrace jednoho páru je možná pouze z jedné e-mailové adresy.
 • Nahrajte své fotografie – doporučujeme poslat více než jednu, maximálně však 10 fotografií ženicha z vaší svatby.
 • Fotografie musí splňovat následující podmínky:
  • Ženich na sobě musí mít oblek módní značky BANDI (ostatní doplňky toto splňovat nemusí), na snímcích může být nevěsta a svatební hosté.
  • Fotografie musí být pořízena v období prosince roku 2023 nebo v roce 2024.
  • Fotografie zasílejte ve formátu JPEG, pouze v barevné podobě. Černobílé ani jinak zabarvené fotografie nebudou schváleny.
  • Fotografie nesmí obsahovat loga, texty, reklamu, nevhodný a sexuální obsah či jinou grafiku.
  • Podmínkou získání odměny je, že všechny zaslané snímky vlastníte v tiskové kvalitě odpovídající nejméně 12 Mpx a vlastníte také autorská práva k těmto fotografiím.
 • Všechny osoby zachycené na fotografii musí vyplnit a podepsat formulář obsahující souhlas s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely. Bez tohoto souhlasu všech osob nemohou být fotografie zveřejněny v galerii a zařazeny do výběru.
 • Všechny nezletilé osoby zachycené na fotografiích musí mít rovněž vyplněný formulář obsahující souhlas zákonného zástupce s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely. Formulář musí být podepsaný zákonným zástupcem nezletilé osoby.
 • Registrovat se, nahrávat fotografie a souhlasy se zveřejněním je možné do 30. 11. 2024. Fotografie, které nebudou mít po tomto datu nahrány platné souhlasy všech osob, nebudou postoupeny do výběru komise.
 • Po ukončení registrace, komise v čele s majitelem značky BANDI, vybere z přihlášených fotografií splňujících všechny podmínky tu nejlepší.

 • Podmínkou předání ocenění je uzavření smlouvy a poskytnutí autorského práva k fotografiím společnosti Pánské obleky Bandi, souhlas k jejich případnému dalšímu zpracování a celoplošné propagaci a zajistění udělení uvedeného souhlasu také od všech ostatních osob zachycených na fotografiích.
 • V případě neposkytnutí/nezajištění tohoto souhlasu nebude odměna vyplacena.
 • V případě odebrání souhlasu ze strany vlastníka oceněné fotografie nebo kterékoli osoby zachycené na těchto fotografiích musí být odměna vrácena, pokud již byla vyplacena.
 • V případě, že nejste autorem přihlášených fotografií (např. pokud pro vás fotografie pořizoval profesionální fotograf), doporučujeme, abyste si ve smlouvě s autorem výslovně sjednali, že vám autor uděluje licenci k užití fotografií v maximálním možném rozsahu. Doporučujeme také, aby vás smlouva s autorem zejména opravňovala k následujícímu užití fotografií:
  • k užití fotografií v původní, zpracované i jinak změněné podobě
  • k užití všemi způsoby užití, zejména rozmnožování díla, rozšiřování díla a ke sdělování díla veřejnosti
  • k užití k soukromým i komerčním účelům
  • k užití v neomezeném rozsahu
  • nejste povinni uvádět označení autora
  • jste oprávněni udělit třetí osobě podlicenci k fotografiím nebo jejich části
  • jste oprávněni postoupit licenci k fotografiím i bez souhlasu autora
  • licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k fotografiím
  • autor na vás převádí veškerá svá majetková práva, která mu jako výrobci fotografického díla náleží dle autorského zákona
 • Vyhlášení proběhne nejpozději 28. 2. 2025.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny podmínek události nebo i jejího zrušení.

Nenašli jste, co vás zajímalo? Přečtěte si nejčastěji kladené otázky.