Časté otázky

Schvalování fotografií probíhá v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

Ano, všechny nezletilé osoby zachycené na fotografiích musí mít rovněž vyplněný formulář obsahující souhlas s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely.

Vyplňte ve formuláři se souhlasem s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely všechny údaje nezletilého. Formulář musí být podepsaný zákonným zástupcem nezletilé osoby.

Ne, protože nahrávání svatebních fotografií a registrace jednoho páru je možná pouze z jedné e-mailové adresy. Pokud dojde k registraci a nahrání stejných snímků jednoho páru z více e-mailových adres, bude se vždy počítat pouze první registrace.

Ne, je potřeba zaslat i váš vyplněný souhlas. Všechny osoby zachycené na fotografii musí vyplnit formulář obsahující souhlas všech těchto osob s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely. Bez tohoto souhlasu všech osob nemohou být fotografie zařazeny do výběru.

Vaše svatební fotografie nebyly schváleny a zveřejněny, protože zřejmě nesplňují všechna kritéria pro nahrávání fotek v podmínkách akce. Abychom fotky mohli zveřejnit na webu svatba.bandi.cz a zařadit do hlasování, je nutné, aby byly splněny všechny následující podmínky.

 • Ženich na sobě musí mít oblek módní značky BANDI (ostatní doplňky toto splňovat nemusí).
 • Fotografie musí být pořízena v listopadu či prosinci roku 2021 nebo v roce 2022.
 • Fotografie zasílejte pouze v barevné podobě. Černobílé ani jinak zabarvené fotografie nebudou schváleny.
 • Fotografie zasílejte pouze ve formátu JPEG.
 • Fotografie nesmí obsahovat loga, texty, reklamu, nevhodný a sexuální obsah či jinou grafiku.

 • Vytiskněte si formulář Souhlas se zveřejněním fotografie.
 • Vyplňte a nechte podepsat formulář každé osobě, která je na fotografii. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje na všech formulářích, jinak nebude možné fotografie zveřejnit.
 • Vyplněné a podepsané formuláře nahrajte ve formátu PDF nebo JPG na web svatba.bandi.cz v sekci „Můj profil“.

Nejprve zkuste proces opakovat. Je důležité souhlasy nahrávat postupně a každý zvlášť, a to ve formátu PDF nebo JPG. Pokud vám souhlasy stále nejdou nahrát, obraťte se na kontaktní e-mail.

Souhlasy jsou nahrány správně, pokud je u vašeho profilu vidíte pod jejich názvem a můžete je kliknutím otevřít.

Vaše souhlasy zřejmě nebyly schváleny a zveřejněny, protože nejsou platné. Abychom fotografie mohli zveřejnit na webu svatba.bandi.cz, musí být splněny následující podmínky.

 • Nahrajte souhlasy se zveřejněním fotografie všech osob na fotografiích.
 • Souhlasy musí být ve formátu PDF nebo JPEG.
 • Každý souhlas musí být opatřen originálním ručním podpisem.
 • Na souhlasech musí být všechny vypsané údaje viditelné a nahraný soubor musí mít dostatečné rozlišení minimálně 500x500 px.

Pokud vám nepomohla ani jedna z odpovědí, napište váš dotaz na e-mail svatba@bandi.cz. Rádi vám pomůžeme a zodpovíme všechny vaše další otázky.