Časté otázky

Bez tohoto platného souhlasu nebude možné vaši fotografii ocenit. Podpis licence od fotografa je jednou z hlavních podmínek pro vyplacení odměny u vybraného snímku.

Formulář najdete až po založení profilu a platné registraci v sekci Moje alba. Nachází se dole pod údaji o vaší svatbě. Stáhnout jej můžete pouhým kliknutím na modře svítí odkaz „Souhlas se zveřejněním fotografií“.

Ve stejné sekci poté řádně vyplněný a podepsaný formulář nahrajete do kolonky „Souhlas“.

Fotografie se schvalují průběžně, a to po celou dobu trvání registrace. Vaše snímky budou zpracovány nejdéle do 14 dnů od okamžiku, kdy jste je nahráli do systému.

Ano, všechny nezletilé osoby zachycené na fotografiích musí mít rovněž vyplněný formulář obsahující souhlas s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely.

Vyplňte ve formuláři se souhlasem s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely všechny údaje nezletilého. Formulář musí být podepsaný zákonným zástupcem nezletilé osoby.

Ne, protože nahrávání svatebních fotografií a registrace jednoho páru je možná pouze z jedné e-mailové adresy. Pokud dojde k registraci a nahrání stejných snímků jednoho páru z více e-mailových adres, bude se vždy počítat pouze první registrace.

Ne, je potřeba zaslat i váš vyplněný souhlas. Všechny osoby zachycené na fotografii musí vyplnit formulář obsahující souhlas všech těchto osob s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely. Bez tohoto souhlasu všech osob nemohou být fotografie zařazeny do výběru.

Vaše svatební fotografie nebyly schváleny a zveřejněny, protože zřejmě nesplňují všechna kritéria pro nahrávání fotek v podmínkách akce. Abychom fotky mohli zveřejnit na webu svatba.bandi.cz a zařadit do hlasování, je nutné, aby byly splněny všechny následující podmínky.

 • Ženich na sobě musí mít oblek módní značky BANDI (ostatní doplňky toto splňovat nemusí).
 • Fotografie musí být pořízeny v období od 1. prosince 2023 do 30. listopadu 2024.
 • Fotografie zasílejte pouze v barevné podobě. Černobílé ani jinak zabarvené fotografie nebudou schváleny.
 • Fotografie zasílejte pouze ve formátu JPEG.
 • Fotografie nesmí obsahovat loga, texty, reklamu, nevhodný a sexuální obsah či jinou grafiku.

 • Vytiskněte si formulář Souhlas se zveřejněním fotografie.
 • Vyplňte a nechte podepsat formulář každé osobě, která je na fotografii. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje na všech formulářích, jinak nebude možné fotografie zveřejnit.
 • Vyplněné a podepsané formuláře nahrajte ve formátu PDF nebo JPG na web svatba.bandi.cz v sekci „Můj profil“.

Nejprve zkuste proces opakovat. Je důležité souhlasy nahrávat postupně a každý zvlášť, a to ve formátu PDF nebo JPG. Pokud vám souhlasy stále nejdou nahrát, obraťte se na kontaktní e-mail.

Souhlasy jsou nahrány správně, pokud je u vašeho profilu vidíte pod jejich názvem a můžete je kliknutím otevřít.

Vaše souhlasy zřejmě nebyly schváleny a zveřejněny, protože nejsou platné. Abychom fotografie mohli zveřejnit na webu svatba.bandi.cz, musí být splněny následující podmínky.

 • Nahrajte souhlasy se zveřejněním fotografie všech osob na fotografiích.
 • Souhlasy musí být ve formátu PDF nebo JPEG.
 • Každý souhlas musí být opatřen originálním ručním podpisem.
 • Na souhlasech musí být všechny vypsané údaje viditelné a nahraný soubor musí mít dostatečné rozlišení minimálně 500x500 px.

Pokud vám nepomohla ani jedna z odpovědí, napište váš dotaz na e-mail svatba@bandi.cz. Rádi vám pomůžeme a zodpovíme všechny vaše další otázky.